Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.05.22. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban Dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Toldi-Tóth Gábor
r.alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető
2.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgárőrség - Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület - 2013. évi munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Leskó Imre
elnök
3.0. Beszámolós a GYÓMI 2013. évi szakmai munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Kacsándi László
intézményvezető
4.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
képviselők
5.0. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjének díjazásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Polgármesteri Dicséret kitüntető díj alapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2014. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
Sulyok Barnabás
ügyvezető
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2013. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2014. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
Sulyok Barnabás
ügyvezető
11.0. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra vonatkozó alapítói döntésekre Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötendő közszolgáltatási szerződések elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a fogorvosi szolgálatok működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a fül-orr-gége szakrendelés működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Semmelweis Utcai Tagóvodájának felújításához forrás biztosítása Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Móra Ferenc Utcai Tagóvodájába térfigyelő kamerás rendszer telepítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 5011 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyként történő bejegyzésének engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai