Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.06.19. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
képviselők
2.1. Előterjesztés Hankó Gézáné adósságkezelési szolgáltatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IX.09.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés közterület elnevezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés szociális földprogram végrehajtásához biztosított földterületek használatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 2/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás átminősítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Közétkeztetési Nonprofit Kft. ivóvízhálózatának rekonstrukciójához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi II. féléves munkatervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Alapító okiratainak kiadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntésekre Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési évének értékeléséről, a 2014/2015-ös nevelési év előkészítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai