Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.08.28. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására és a 21/2014.(II.27.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
2.2. Előterjesztés Márkus István méltányossági közgyógyellátás iráni kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés hátralékokkal kapcsolatos kérelmekre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés Sándor László adós hátralékával kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Támogató Szolgálat 2015. évi működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak benyújtására a Nemzeti Kulturális Alaphoz Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazotti létszámának átcsoportosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra F. u. 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés behajthatatlan díjhátralékok törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 081/86/F hrsz-ú ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 13. II. lh. Fsz/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás gázkonvektorának cseréjéhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Lévay-ház villámvédelmi tervének elkészíttetéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Zrínyi u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Beszámoló a 2014. évi II. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára, új Településfejlesztési Koncepció készítésének tervezéséhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság felhalmozási forrása felhasználásának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság épületének elektromos rekonstrukciójához forrás biztosítása Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Város Településrendezési Terv módosítás egyszerűsített véleményezési szakaszában beérkezett vélemények és az azokra adott tervezői válasz elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai