Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.09.25. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. fsz/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés Szántó Attila adós hátralékával kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés állami támogatásának elszámolására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés előzetes befogadói nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 177. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 181. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 1576/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés meghatalmazás az ÉRV. Zrt. részére Gördülő Fejlesztési Terv benyújtásához Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat munkájáról 2010-2014. Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló az alpolgármester 4 éves munkájáról Geregúr József
alpolgármester
17.0. Beszámoló az Építési, Fejlesztési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Balla Albert
bizottsági elnök
18.0. Beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Barta József István
bizottság elnök
19.0. Beszámoló a Közoktatási, Kulturális, Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról Perényi Barnabás
bizottság elnök
20.0. Beszámoló a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2010-2014. végzett munkájáról Kocsi Tibor
bizottság elnök
21.0. Beszámoló a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról Kocsi Tibor
bizottság elnök
22.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájáról Rémiás István
elnök
23.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájáról Csáki Károlyné
elnök
24.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt 4 éves munkájáról Szilárdi László
elnök
25.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 127.sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai