Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.10.22. 15.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: alakuló

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés képviselői feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzésére, Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 1., 3. és 4. függelékeinek jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Előterjesztés alpolgármester megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat bizottsági elnökeinek, képviselő és nem képviselő tagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
5.0. Előterjesztés az alpolgármester illetményének megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az önkormányzati képviselő, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Tájékoztató az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
8.0. Előterjesztés a "Dryvit pályázat 2014" című projektjavaslat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai