Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.11.20. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásba befogadás engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településrendezési Tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2004.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter. Bercsényi út 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás egyes felújítási munkálataihoz szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc út 42. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségbe bérlőtárs befogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elkészíttetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter város közigazgatási határán belül közterület-felügyeleti rendszer működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Élmunkás u. 2. szám alatti 912/8 hrsz-ú ingatlanon építésre alkalmas telkek kialakítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Ibolya telep 1576/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés az urnafülke (kolumbárium) egyszeri megváltási és újraváltási díjainak módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére és a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés az Új Esély Oktatási Központ 008-as Telephelye iskola- és ifjúság- egészségügyi ellátásának biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
24.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Dr. Guláné Bacsó Krisztina
aljegyző
27.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2014. I-III. negyedéves pénzügyi teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés a 2015. évben induló közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
29.0. Előterjesztés az önkormányzati társulásokba történt delegálások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
30.0. Előterjesztés a polgármester jutalmazására Kocsi Tibor
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai