Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2014.12.18. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés .......... adós hátralékával kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. Fsz/1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi I. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. függeléke
4.2. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2., 3., 4. függeléke
5.0. Előterjesztés az Állami Számvevőszék utóvizsgálatának megállapításai, javaslatai alapján szükséges intézkedések megtételéről Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Az előterjesztés 1. melléklete
5.2. Az előterjesztés 2. melléklete
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 187. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó feladat-ellátási megállapodás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.1. A megállapodás melléklete (VI. felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítési rendjére vonatkozó rendelési idő adatok)
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság kéményseprő-ipari eszközeinek értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 195/2014.(IX.25.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.1. 2015. évi költségvetési tervezet
15.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 177. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítási munkálataihoz való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai