Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.01.29. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés hátralékokkal kapcsolatos kérelmekre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Glonczi Mária adósságcsökkentési támogatás ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2008. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a 2015. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározására, az óvoda 2015. évi nyári zárva tartási rendjére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a nyilvános könyvtári feladat ellátásához kapcsolódó fenntartói nyilatkozat kiadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság kéményseprő-ipari eszközeinek értékesítéséről szóló 283/2014.(XII.18.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az Ady Endre utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 39. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a 2014. évi III-IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Belügyminisztérium börtön férőhely bővítésére kiírt pályázati felhívásának megtárgyalására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai