Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.02.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés hátralékokkal kapcsolatos kérelmekre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, ............ szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásba élettárs befogadásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat három éves adósságszolgálatára és bevételeinek alakulására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IX. 09.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Reorganizációs Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a VI. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére benyújtott pályázatra Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és ártalmatlanítása tárgyú közszolgáltatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadása Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés testvér-települési kapcsolatok erősítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5011 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a hagyományos közfoglalkoztatás 2015. évi támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Rendkívüli előterjesztés testvérváros-program támogatására vonatkozó pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Tájékoztató a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program tervezéséhez benyújtott projektjavaslatokról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai