Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.03.19. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés hátralékkal kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjakat elbíráló szakmai kuratórium tagjainak delegálására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2008.(VI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a sajószentpéteri önkormányzati intézmények Alapító okiratának kiadására és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat alaptevékenységére vonatkozó kormányzati funkciók felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak a Nemzeti Kulturális Alaphoz történő benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a helyi önkormányzatok részére biztosított 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a bölcsődei gondozási díj felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az Élmunkás utca elnevezésének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés sajószentpéteri ingatlanokat érintő települési szilárd-hulladék lerakó rekultivációját követő monitoring rendszer üzemeletetési feladatainak teljes körű ellátásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés mezőőri feladatok ellátására vonatkozó „feladat átadás-átvételi szerződés-tervezet” elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Margit kapu és Bánkút utcák útépítésének és csapadékvíz elvezetésének, valamint a Margit kapui ivóvízvezeték kiváltásának tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter optikai kábelépítés, Vodafone leágazás kivitelezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a 2014. évben megvalósult közfoglalkoztatási programokról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó szerződésre Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés Településrendezési Terv felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatáshoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület székhelyeként önkormányzati ingatlan ingyenes használatba adására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
polgármester
20.0. Előterjesztés utasváró fülkében okozott kár részletekben történő megfizetésének engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Majális park elektromos energia ellátásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai