Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.04.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés ........... önkormányzati segély ügyében Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch A. u. ........... sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a 2015. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadására (előterjesztés) Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Sajószentpéter Város Gazdasági Programja
4.0. Előterjesztés a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2004. (IX.07.) rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.1. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
5.2. A zárszámadás "B" része (éves ellenőrzési jelentés 2014. évről)
6.0. Előterjesztés a 2014. évi költségvetési beszámolóra Dr. Faragó Péter
polgármester
6.1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. éves költségvetési beszámolója
6.2. Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2014. éves költségvetési beszámoló
6.3. Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2014. éves költségvetési beszámoló
6.4. Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár 2014. éves költségvetési beszámoló
6.5. Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2014. éves költségvetési beszámoló
6.6. Sajószentpéteri Városgondnokság 2014. éves költségvetési beszámoló
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzésével kapcsolatban tett intézkedések végrehajtására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés az Állami Számvevőszék vizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Települési Környezetvédelmi Programjának éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés 1057 hrsz-ú, természetben Sajószentpéter, Zsigmond király utca 16. szám alatti ingatlanra bejegyzett építési tilalom megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 1752/A/’ hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. A. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség közös költség kötelezettség egy részének átvállalására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Beszámoló a 2015. évi I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai