Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.05.21. 9.00
ülés helye:
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban Dr. Faragó Péter
polgármester
Felkért előadó: Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője
2.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2014. évi munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
Felkért előadó: egyesület elnök-helyettese
3.0. Beszámoló a Gyógyító-Megelőző Intézmény 2014. évi szakmai munkájának eredményességéről Dr. Faragó Péter
polgármester
Dr. Kacsándi László
GYÓMI vezetője
4.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása képviselő testület tagjai
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2015. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.1. Az előterjesztés mellékletei
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2014. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és 2015. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.1. Az előterjesztés mellékletei
8.0. Előterjesztés a 2015/2016-os nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 181. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 2/4. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő lakás felújítási munkálataihoz szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan térítésmentes kaszálásához szükséges engedély megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2830 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Daru utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 1728/23 hrsz-ú ingatlan (volt üveggyár) villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés járdák felújításához szükséges forrás biztosítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
polgármester
18.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat épületei épületenergetikai auditjának elkészítéséhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés "a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtására és az önerő biztosításához Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Suzuki Ignis 1,3 GLX típusú gépjármű üzemben tartásra történő átadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai