Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.06.18. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testüketi tagok
2.1. Előterjesztés hátralékkal kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékával kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés követelés behajthatatlanná történő minősítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Élmunkás út 2. szám alatti 912/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. II. féléves munkatervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a VI. felnőtt háziorvosi szolgálat működtetésére vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 325/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja utca 2. szám alatti 1. lépcsőház 4/4. számú önkormányzati tulajdonú lakás erkélyének helyreállításához szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés járdák felújításához biztosított forrás felhasználására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a 26-os számú főút átkelési szakaszán (Kossuth Lajos utca) lévő szennyvíz és csapadékvíz aknák javításához szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 127. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásra történő kijelölésre Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Sajószentpéter város új Településfejlesztési Koncepcióját megalapozó vizsgálatnak és a koncepció fejlesztési irányainak elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.1. Helyzetfeltáró-helyzetelemzés
13.2. Helyzetértékelés
13.3. Településfejlesztési koncepció
13.4. Problématérkép
14.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló az Észak-Magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulásban végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési évének értékeléséről, a 2015/2016-os nevelési év előkészítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014.(XI.12.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai