Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.08.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti ülés az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. értesítése alapján, áramszolgáltatás szüneteltetése miatt

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 105/2015.(VI.18.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. az előterjesztés kiegészítése
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés új építményadó rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2015.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program
12.0. Előterjesztés az Önkormányzati ASP Központhoz való csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajóbábony Város Önkormányzata és Sajókeresztúr Község Önkormányzata Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulásból történő kiválásának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Suzuki Wagon R 1.3 GLX típusú gépjármű üzemben tartásra történő átadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés kerékpárút tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a 3482 helyrajzi szám alatti Sajószentpéter, Despán dűlő (zártkert) megnevezésű ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter I. tr. állomás és 16. tr. állomás közötti, valamint az I. tr. állomás és 18. tr. állomány közötti 20 kV-os földkábelek cseréjéhez nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter „névtelen utca” megjelölésű ingatlanok nevének meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés megállapodás az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Sajószentpéter 1495/3 helyrajzi számú ingatlan igénybevételéhez Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kálvin tér 16. szám alatti épület (Varga-ház) tető- és homlokzat felújításához, valamint a Sajószentpéter, Kossuth u. 197. szám alatti épület tetőfelújításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Beszámoló a 2015. évi II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés támogatásának elszámolására Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a 132/2015.(VII.30.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
Kocsi Tibor
bizottsági elnök

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai