Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.09.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés ....... bérleti díj tartozásával kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáró cseréjével kapcsolatos döntés visszavonására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter város Településfejlesztési Koncepció elfogadására és a településrendezési eszközökhöz készült környezeti vizsgálat megfelelőségére Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. 1. lh. III/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásra történő kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás közös költség kötelezettség egy részének átvállalására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont Városi Könyvtár pályázatainak benyújtására a Nemzeti Kulturális Alaphoz, valamint a Nemzeti Tehetség Programhoz Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Nemzeti Tehetség Program keretében pályázatok benyújtásához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Rendkívüli előterjesztés a 2016. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Rendkívüli előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 191. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Rendkívüli előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher-gépjármű beszerzésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Rendkívüli előterjesztés az „Intézményi OTP Bank Bozsik Program”-ba való nevezéshez történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai