Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.10.22. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés Sajószentpéter város Integrált Településfejlesztési Stratégia fejlesztési irányainak elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
1.1. Sajószentpéter város Integrált Településfejlesztési Stratégia
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Gyöngyvirág u.6. szám alatti ingatlan tulajdoni hányad megvásárlásra történő felajánlására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
4.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság és a gazdálkodási körébe utalt intézmények behajthatatlan díjhátralékainak törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés számítógépek beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés MikroVoks szavazatszámláló rendszer karbantartásához és MikroVoks 7 szoftverfrissítéshez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés intézményi épületenergetikai és Kristály étterem felújítási tervezési feladatok elvégzéséhez feladatokhoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi út 4. szám alatti, 1711/4/A/27 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségbe szellőzőrendszer kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázat kiírására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása keretében pályázatok benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a „Tanoda programok támogatása” című EFOP-3.3.1-15 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Beszámoló a III. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Katalin utca 66. számú ingatlan előtti járda felújításához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, József Attila (hrsz. 32 és 49) utcai ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Péch Antal u. 12. I. lh. 3/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai