Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.11.19. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 4. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás nyílászáróinak cseréjéhez szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 2015. év decemberében történő biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek között belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016-2020. évi belső ellenőrzési stratégia tervének és a 2016. évi belső ellenőrzés tervének elfogadására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
10.0. Előterjesztés a települési támogatásra vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjával összefüggő 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Akcióterv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 3 éves kötelezettségei finanszírozási forrásainak bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5012 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatra Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a helyi adórendeletben foglaltak végrehajtásáról Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
18.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Rendkívüli előterjesztés a polgármester jutalmazására Balla Albert
Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai