Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2015.12.15. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.1. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény intézményvezetői (magasabb vezető) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
1.2. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának, felügyelőbizottsága tagjainak és ügyvezetőjének választására Dr. Faragó Péter
polgármester
1.3. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsága tagjainak választására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
3.0. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a 2016. évben induló út-őr közfoglalkoztatási programban való részvételre Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés az Állami Számvevőszék által Sajószentpéter Városi Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentés intézkedési tervének elfogadásáról szóló 92/2012.(V.21.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés követelések behajthatatlanná történő minősítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 1266 hrsz-ú, természetben Hegyalja utca 40. szám alatti ingatlan elidegenítéséhez való hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2037/A. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a „Miértünk” Sajószentpéterért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi I. félévi munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. hálózati fejlesztésének elvi támogatására
17.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai