Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.01.28. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a 213/2015.(XII.15.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéteri Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 3. és 4. függelékének felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 204/2015.(XI.19.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának és az óvoda 2016. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kálvin tér 16. szám alatti 2188 helyrajzi számú ingatlan használatának biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú területek szabályozására vonatkozó fejlesztési javaslatok jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 179. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Kossuth Lajos és Ady Endre utcákat összekötő ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés járdafelújítások fontossági sorrendjének megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló a 2015. évi IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztató a 2015. évi téli szünidei térítésmentes gyermekétkeztetéssel és a 70 év feletti személyek részére 2015. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárathoz kapcsolódó eseti kiegészítő megrendelésre Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai