Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.02.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői jelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés behajthatatlan követelés törlésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II.lh. 3/1. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő lakás felújításához szükséges forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011.(I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.1. Pénzügyi bizottsági javaslatok, iránymutatások a 2016. évi városi költségvetési rendelethez Kocsi Tibor
Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke
7.2. Dávidné Szőllősi Ágnes módosító indítványa Sajószentpéter város 2016. február 25. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Dávidné Szőllősi Ágnes
önkormányzati képviselő
8.0. Előterjesztés pályázat benyújtására Sajószentpéter város vízelvezető hálózatának fejlesztésére a TOP- 2.1.3-15 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívás keretében Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés pályázat benyújtására Sajószentpéter város kerékpárút hálózatának bővítésére a TOP-3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés pályázat benyújtására Sajószentpéter város közlekedésbiztonsági fejlesztésére a TOP-3.1.1-15 kódszámú Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívás keretében Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher-gépjárművének értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Kossuth Lajos utca 37-41. számú ingatlanok közötti ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 4380 hrsz-ú zártkerti ingatlanra vonatkozó felajánlásra Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Hunyadi utca 10. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának átruházására irányuló felajánlásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 179. sz. alatti ingatlan beruházási és felújítási munkák kivitelezésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Hegyalja úti területek földhasznosítási tervének elkészítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai