Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.03.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
önkormányzati képviselő
2.1. Előterjesztés hátralékokkal kapcsolatos kérelmekre Dr. Faragó Péter
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti 091/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakásba történő befogadásra Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. sz alatti, 826/3/A/10 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakásba történő befogadásra Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés közérdekű elhelyezésre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2008.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a II. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 181. sz. 1711/3/A/77 hrsz alatti i önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetésére és újbóli bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197. sz. alatti épület villanyszerelési felújítási munkáihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Pálóczy u. 1. és Kossuth u. 8. közötti ivóvíz vezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató a 2015. évi START közmunkaprogramról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Sürgősségi indítvány Sajószentpéter város 2016. március 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Dávidné Szőllősi Ágnes
önkormányzati képviselő
15.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Kossuth u. 156. számú ingatlan Bocskai utca felőli kapubejárójának kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a 925/116 hrsz-ú ingatlan használati jogára Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai