Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.04.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a 2016. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport út 11. 3/2. szám alatti lakos hátralékával kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 8. 3. lh. 1/3. sz. alatti 764/13/A/30 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú lakásba történő befogadásra Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Beszámoló a 2015. évi költségvetés gazdálkodásának teljesüléséről (zárszámadás) szöveges előterjesztés Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. A szöveges előterjesztéshez tartozó táblázatok
3.2. 2015. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőri beszámoló jelentés
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról szóló 10/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének megszüntetésére és újbóli bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájában büfé üzemeltetéshez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés közétkeztetési feladatellátáshoz szükséges kishaszon gépjármű beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés pályázat benyújtására a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati felhívás keretében tervezett közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztésre Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló a 2016. I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközei véleményezési eljárásának lezárására és a településrendezési eszközökhöz készült környezeti vizsgálat megfelelőségére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és a Sajószentpéteri Városgondnokság engedélyezett álláshelyeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság kisteher-gépjárművének értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 185. 4. em. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás homlokzati nyílászáróinak cseréjéhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló 162/2015.(IX.24.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a 1709/5-1709/26. hrsz-ú Semmelweis úti garázstelkek (22 db) értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai