Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.05.26. 9.00
ülés helye: Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonságérdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban 2015. évről szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2015. évi beszámoló közhasznúsági jelentés független könyvvizsgálói jelentés és 2016. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2015. évi beszámoló közhasznúsági jelentés független könyvvizsgálói jelentés és 2016. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2015. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
8.1. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. 3/2. szám alatti ingatlan hátralékával kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozataláról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az iskolai nyári szünidei gyermekfelügyelet megszervezésével és a nyári gyermekétkeztetés jogosulti körének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés az Élmunkás utca elnevezésének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés Sajószentpéter külterület 4548 és 4539 hrsz alatti mezőgazdasági ingatlanok értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi u. 8. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás konyhaszekrény cseréje Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a 2016/2017-es nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság GNL-603 forgalmi rendszámú kisteher-gépjárművének értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bocskai u. 13. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztostó gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 25504 azonosítójú OTR állomás rekonstrukciójához tulajdonosi nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Előterjesztés a KONTGÉP-BAU Kft. villamos energia ellátáshoz tulajdonosi nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
26.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
27.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatainak benyújtására a Nemzeti Kulturális Alaphoz és a Nemzeti Tehetség Programhoz Dr. Faragó Péter
polgármester
28.0. Előterjesztés pályázat benyújtására az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírása Dr. Faragó Péter
polgármester
29.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. szám alatti 912/8 helyrajzi számú ingatlanon található épület bontására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
30.0 Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú "Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében" című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
31.0 Előterjesztés a TOP-3.2.15 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
32.0 Előterjesztés a Sajószentpéter, 1699 hrsz-ú, Somogyi Béla utca 9. szám alatt található ingatlan épületrészének használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai