Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.06.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2952/14 hrsz-ú ingatlant terhelő, Sajószentpéter Városi Önkormányzat javára bejegyzett visszavásárlási jog és elidegenítési tilalom törlése iránti kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályairól szóló 23/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság jogszerű működése érdekében tett javaslatának megtárgyalására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. számú javaslatának megtárgyalására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az "Önkormányzati étkeztetési feltételek támogatására" kiírt pályázat benyújtására és az önerő biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász út 6. szám alatti ingatlan és a Gedely utca 3. szám alatti ingatlan bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 155. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban légkondicionáló berendezés beszerzéséhez történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazosrett Csoport támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 25509/20 számú OTR állomás rekonstrukciójához tulajdonosi nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázatának benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alaphoz Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 2952/14 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés pályázat benyújtására a TOP-7.1.1-16 kódszámú "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva" című pályázati felhívás keretében Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016. nevelési évének értékeléséről, a 2016/2017. nevelési év előkészítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Rendkívüli előterjesztés pályázat benyújtására a TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében települési Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv készítése céljából Dr. Faragó Péter
polgármester
25.0. Rendkívüli előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak a 652000 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségében való képviseletére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai