Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.08.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
képviselő-testületi tagok
2.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás terasz ajtó cseréje Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, külterület 081/263 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlására történő felajánlásra Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervében és Helyi Építési Szabályzatában szabályozási övezetek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bejárati ajtó cseréjére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 2952/14 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő együttműködési keretmegállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Beszámoló a 2016. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés testvárosi találkozó programjához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételre Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai