Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.09.22. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak megválasztására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony felmondására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. I. lh. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének hátralékkal kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter 930/1 helyrajzi számú sportpályán megvalósítandó műfüves sportpálya építésére jóváhagyott forrás visszavezetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására (előterjesztés szövege) Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Az előterjesztéshez tartozó táblázatok Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés az ingyenes őszi és a téli gyermekétkeztetés jogosulti körének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, 2779 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő belterületi ingatlanra vonatkozó kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a 2016. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt faaprító gép üzembentartójának kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" vonatkozó támogató okirat módosítási kérelmének benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásokra vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 085/13 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés az Ózdi Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskolája iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásának biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a III. sz. fogorvosi szolgálat működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú zöld város kialakítása című pályázati felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai