Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.10.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés Sajószentpéter Harica u. 1. sz. alatti ingatlan részleges hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. szám alatti lakos hátralékával kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 4/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének hátralékkal kapcsolatos kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök módosításának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre kijelölt intézmények hasznosításának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kálvin tér 35. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének felújításához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter külterületi és zártkerti „út” megjelölésű ingatlanok nevének meghatározása Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 127. szám alatti bérlemény homlokzat átalakítási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, zártkerti 3077 helyrajzi számú ingatlanon kilátó létesítéséhez előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter, Hunyadi utca 2. szám alatti ingatlan használatba adásáról szóló 102/2016. (V.26.) határozat visszavonására és az ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a 2016. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal költségvetésében átcsoportosítás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai