Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2016.11.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő Sajószentpéter, 959/2-959/4, 982-989 és 928/6 hrsz-ú belterületi ingatlanokra vonatkozó kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, 1686 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. sz. alatt elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú lakásba történő befogadásra Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működésére és működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2016. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Rendkívüli előterjesztés az EFOP-3.3.2-16 kódszámú Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter-Berente összekötő úton 0+795 és 0+849 szelvények között 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezéséhez hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai