Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.01.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
3.0. Előterjesztés a 2017. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 230/2016. (XII.15.) határozat 4. pontjának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis úti 24 db garázstelek térvilágításának létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi utca 2. szám alatti ingatlant érintő villamosenergia – ipari közcélú elosztóhálózat létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajógyöngye Népdalkör támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2017. évi nyári zárva tartási rendjének, és a felvételi körzet meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés „Tanoda programok támogatása” című EFOP-3.3.1-16 kódszámú pályázat benyújtásához történő hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a 2016. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2016. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai