Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.02.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth u. 183. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hátralékos bérlőivel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 112/2016. (VI.23.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal BO/13/1549-2/2017. számú javaslattételéről Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. évi támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés sportegyesületek támogatási kérelmeinek elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Kiss Sándor Csaba kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
14.0. Rendkívüli előterjesztés az EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Rendkívüli előterjesztés a képzéseken résztvevő közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai