Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.03.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerinti

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 5. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u 2. 1/3. sz. alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltató bevonásával történő ellátására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
2.4. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékaival kapcsolatos kérelmek elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 3. 3/3. szám alatti ingatlanra vonatkozó hátralékkal kapcsolatos kérelemre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2008. (VI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről szóló 28/2017. (II.23.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9/A. szám alatti 1699 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú épületben belső átalakítások végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés gyalugép beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató a 2016. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programokról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2016. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztató az ÉMRHK Nonprofit Kft. 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Arany János u. 7. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Rendkívüli előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai