Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.04.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a 2017. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság és a hozzá rendelt költségvetési szervek közötti „Munkamegosztási megállapodás” elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázat véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Szondy u. 2/B. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter - Dusnokpuszta településrészen optikai hálózat kialakításához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 197. szám alatti ingatlan főépületén homlokzati nyílászárók cseréjéhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyöngyszem Mazsorett Csoport támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés az NTP-OTKP-17 kódszámú „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés pályázat benyújtására az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírásra Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Beszámoló a 2017. évi I. negyedévi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a Sajó Közalapítvány megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Képviselői rendkívüli előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásának kinyilvánítására Dr. Faragó Péter
polgármester
24.0. Rendkívüli előterjesztés a KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai