Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.05.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról Sajószentpéter városban 2016. évről szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltségének 2016. évi tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2017. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2017. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2016. évről szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegzésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2016. évi szakmai munkájának eredményességéről szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajó Közalapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés az ingyenes tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről szóló 28/2017. (II. 23.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 1. szám alatti ingatlanon található szobor áthelyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
18.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
18.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 179. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.3. Előterjesztés az InterScreen Kft-vel szembeni követelés behajthatatlanná történő minősítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.4. Előterjesztés az MVM Hungarowind Kft-vel kötendő bérleti szerződésre Dr. Faragó Péter
polgármester
18.5. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/18/A hrsz-ú „lakóház” megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
18.7. Előterjesztés a Kalán Néni Összefogás Egyesület kérelmére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés Dr. Csiba Gábor támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Rendkívüli előterjesztés az EFOP-3.7.3-16 kódszámú „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívásra pályázat benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Rendkívüli előterjesztés pályázaton való részvételre tulajdonosi hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai