Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.06.22. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőivel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi Sándor u. 4. 3/2. szám alatti ingatlan tulajdonosának kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 5022 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés az „Észak-Bükk öko-turisztikai fejlesztés” projekt részeként Sajószentpéteren megvalósuló projekt elemek pályázati tervének elkészítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a helyi önkormányzatok részére biztosított 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az Élmunkás u. 23. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a 2017. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017. nevelési évének értékeléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Tájékoztató a 2016. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. szám alatt működő okmányiroda kormányablakká történő átalakításához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai