Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.08.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra F. u. 50. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Bükkalja u. 1. II. lh. 2/1. szám alatti bérlő kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés projektmenedzsment feladatok ellátására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez való csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a 2017. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt traktor üzembentartójának kijelölésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Beszámoló a 2017. évi II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Somogyi Béla utca 9. szám alatti épület fűtés korszerűsítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai