Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.09.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 108. fsz. 1. szám alatt önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás pályázat útján történő bérbeadására Balla Albert
Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke
3.3. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2022 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Semmelweis u. 1/B. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.5. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, Petőfi Sándor u. 12. 1/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár státuszának módosítására és a működtetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2017/2018. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi - szünidei gyermekétkeztetésének megszervezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Batthyány és Gyöngyvirág utca forgalmi rendjének megváltoztatására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport utca 9. 3/2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződéshez hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Thuri Farkas Pál emlékművének elkészítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai