Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.10.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatról Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 6/2. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. szám alatti 912/8 hrsz-ú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, 869/22 hrsz-ú ingatlan 132,72 m2 nagyságú ingatlanrészének megvásárlására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Kazincbarcikai Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Kisköre településnek az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásból való kilépésével kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter, 3364 helyrajzi számú ingatlan többlet elektromos energia ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter vasútállomás tűzivízellátását biztosító vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Beszámoló a 2017. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai