Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.11.23. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 11. 1/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 183. 3/2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.1. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési Tervében foglaltakról szóló 2017. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat adórendeleteinek végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése I.-III. negyedéves pénzügyi teljesítésének alakulásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés Bükk-vidék Geopark projekthez való csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Hársfa utca 7. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Tompa Mihály utca 33. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Rendkívüli előterjesztés hótoló adapter beszerzésére Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai