Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2017.12.14. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására és díjazására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász u. 2. II. lh. 3/1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat jegyzője adóigazgatási tevékenységének ellenőrzéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX.5.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a sportról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés Sajószentpéter város településképi arculati kézikönyvének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Kazincbarcikai Tankerületi Központ között kötendő Vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a tagintézménytől távol lakó gyermekek rendszeres nevelési intézménybe való járását megkönnyítő szerződéses buszjárat működésére és működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a 2018. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázattal kapcsolatos közvilágítás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-BO1 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – Körforgalom építése a 26. számú és a 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című pályázattal kapcsolatos hálózatkiváltáshoz tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai