Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.01.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 192/2017.(X.26.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletére Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához kapcsolódóan álláshely létesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2018. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés betonelemgyártó gép és tartozékai ingyenes használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Beszámoló a 2017. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2017. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását elősegítő, infrastrukturális fejlesztésekre kiírt pályázatról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai