Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.02.22. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 2017/2018. tanév ingyenes szünidei gyermekétkeztetés megszervezésének feltételeiről szóló egyes képviselő-testületi határozatok módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkatervének és a 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a John Deere LV03 típusú traktor tartozékainak ingyenes használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskolája épületeinek tetőszerkezetén „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretén belül fotovoltaikus rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.1. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékaival kapcsolatos kérelmek elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai