Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.03.29. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés közérdekű elhelyezésre Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 10/5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 192/2017. (X.26.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a FREEDANCE-2008. Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Eperjesi utca 55. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának megállapítására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Tájékoztató a 2017. évben megvalósult START közfoglalkoztatási programról Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató az ÉRV Zrt. 2017. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és ártalmatlanítási tevékenységéről Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Váci M. utca 27. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai