Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.04.26. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a 2018. évi „Sajószentpéter Város kitüntető díjak” adományozására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bercsényi u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés feleslegessé vált konyhai eszközök értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.7. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 958 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról szóló 190/2017.(X.26.) határozat módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a 2017. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a 2018. évi ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, 25504 OTR állomás Bocskai utcai és Petőfi utcai KIF rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 8. szám alatti, 2952/6 helyrajzi számú ingatlan villamos-energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Váci M. utca 9. szám alatti, 2548/19/A helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Beszámoló a 2018. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00014 „Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.0. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
20.0. Előterjesztés a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
21.0. Előterjesztés pályázat benyújtására a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás keretében Dr. Faragó Péter
polgármester
22.0. Előterjesztés az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
23.0. Előterjesztés szakértői feladatok ellátáshoz forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai