Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.05.24. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Előterjesztés Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződések módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegzésének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a 2018/2019-es nevelési év indításához kapcsolódó döntésekre a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a 2018. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bánkút utca 239 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Előterjesztés a Harica utcában sebességkorlátozás elrendelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.1. Előterjesztés első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének hátralékával kapcsolatos kérelem elbírálására Dr. Faragó Péter
polgármester
19.2. Előterjesztés fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben Dr. Faragó Péter
polgármester
19.3. Előterjesztés az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés megszüntetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
19.4. Előterjesztés adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai