Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.06.21. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 183. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajó Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának választására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.5. Tájékoztató a feleslegessé vált konyhai eszközök értékesítéséről Dr. Faragó Péter
polgármester
2.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, Sport u. 9. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakással kapcsolatos döntés meghozataláról Dr. Faragó Péter
polgármester
2.7. Előterjesztés az I. számú felnőtt háziorvosi körzet 2018. augusztus 1. napjától történő működtetésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi II. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a 2018. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt eszközökkel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2 és M-2.2 módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás lezárásáról és a környezeti vizsgálatról Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átvételére Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Beszámoló a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Beszámoló az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2017. évben végzett munkájáról Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Tájékoztató a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018. nevelési évének értékeléséről Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság JCB 3CX kotró-rakodó gépéhez multifunkciós kanál beszerzéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018. évi támogatására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „ a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projektben történő együttműködésre Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megszüntetésére, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai