Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.08.30. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvint tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezetői) megbízására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Tárna u. 13. Társasházzal szemben fennálló hiteltartozás rendezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 8/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Balla Albert
Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke
2.5. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. fsz. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-2 és M-2.2 módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Harica utca 1. szám (hrsz.: 441/2) alatt található ingatlan állagmegóvási munkáira forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a 2018. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Tájékoztató Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi teljesüléséről Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai