Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.09.27. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvint tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti ingatlan bérlőjével kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés az I. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, 1811/12 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból az 1814 és 1811/9 hrsz-ú ingatlanok előtti területrész elidegenítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a 2018/2019. tanév évközi – őszi, téli, tavaszi - szünidei gyermekétkeztetésének megszervezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Vörösmarty utca 15/A. számú ingatlan közterületi szennyvíz bekötővezetékének kiépítéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai