Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.10.25. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter, Újbánya telep 6/5. szám alatti ingatlanra vonatkozó döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő, Sajószentpéter, 959/2, 959/4, 982-989 hrsz-ú belterületi ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth L. út 185. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztására és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 azonosító számú Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Beszámoló a 2018. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai