Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2018.12.13. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvint tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
2.1. Előterjesztés a Sajószentpéter külterület 4275 hrsz-ú mezőgazdasági terület értékesítésére Dr. Faragó Péter
polgármester
2.2. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
2.3. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közötti – a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó – szerződés jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
2.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2547/11/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet 2019. évi működtetését érintő munkáltatói intézkedésekre Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexének elfogadására Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző
9.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi I. féléves munkatervére Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés az elkülönített lakásalap átmeneti felhasználásának engedélyezésére Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés a Berente területén tervezett naperőmű parkok 132 kV-os közcélú hálózatra csatlakozása Miskolc Nyugat-Sajóivánka (T-Felsőzsolca) 132 kV bontásához és Berente-Sajóivánka, Berente-Felsőzsolca 132 kV építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés a Sajószentpéter 081/228 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Tájékoztató a lejárt szállítói állományról Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtására Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai