Képviselő-testületi ülés

 

ülés időontja: 2019.01.31. 9.00
ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Tanácskozó terem
ülés típusa: munkaterv szerint

Napirendi pontok

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0. Tájékoztatás a Sajószentpéter 01. számú egyéni választókerületében 2019. január 13. napján megtartott időközi önkormányzati képviselő választásról és a képviselő eskütétele Dr. Faragó Péter
polgármester
2.0. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, valamint képviselői bejelentések, kérdések, indítványok megvitatása Dr. Faragó Péter
polgármester
3.1. Előterjesztés Sajószentpéter város arculati tervezéséhez forrás biztosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.2. Előterjesztés a Sajószentpéter, Kossuth út 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.3. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2037/A hrsz-ú lakóház (önálló építmény) megnevezésű ingatlanra vonatkozó nyilatkozattételre Dr. Faragó Péter
polgármester
3.4. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bükkalja u. 2. I. lh. 2/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakásra vonatkozó bérleti jogviszony folytatására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.5. Előterjesztés a köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.6. Előterjesztés a Sajószentpéter, külterület 081/255 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.7. Előterjesztés a Sajószentpéter, belterület 2952/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
3.8. Előterjesztés a Sajószentpéter, 441/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
3.9. Előterjesztés a Sajószentpéter, Bányász út 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatos döntés meghozatalára Dr. Faragó Péter
polgármester
4.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
5.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatására Dr. Faragó Péter
polgármester
6.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletére Dr. Faragó Péter
polgármester
7.0. Előterjesztés a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Dr. Faragó Péter
polgármester
8.0. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
9.0. Előterjesztés a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
10.0. Előterjesztés a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztására és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosítására Dr. Faragó Péter
polgármester
11.0. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodások felülvizsgálatára Dr. Faragó Péter
polgármester
12.0. Előterjesztés az óvodai általános beiratkozás időpontjának, az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjének és az óvodai felvételi körzethatárok meghatározására Dr. Faragó Péter
polgármester
13.0. Előterjesztés a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartási munkáinak elvégzésére és az ingatlan használatba adására Dr. Faragó Péter
polgármester
14.0. Előterjesztés a Sajószentpéteri Hegyalja Lovas Egyesület megnevezésben Sajószentpéter városnév használatához hozzájárulásra Dr. Faragó Péter
polgármester
15.0. Előterjesztés a Bocskai utca és a Harica tér közötti 440/26 helyrajzi számú útszakasz forgalmi rendjének megváltoztatására és sebességkorlátozás elrendelésére Dr. Faragó Péter
polgármester
16.0. Beszámoló a 2018. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
17.0. Tájékoztató a 65 év feletti személyek részére 2018. december hónapban megállapított egyszeri természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról Dr. Faragó Péter
polgármester
18.0. Előterjesztés pályázat benyújtására az illegális hulladéklerakó felszámolása című felhívásra Dr. Faragó Péter
polgármester

További képviselő-testületi ülések | Képviselő-testület tagjai